• Bekijk onze facebook pagina met de recente realisaties
  • Bezoek virtueel onze toonzaal en atelier via de rubriek bedrijf.

Isolatie

Isolatie

Het verwarmen van een woning slokt veel energie op. Isoleren is daarom een must – en zendow kan daar aan bijdragen. De uitstekende thermische kwaliteiten leveren behalve wooncomfort ook
een energiebesparing op. Een (financiële)opsteker voor de gebruiker én goed voor het milieu.

Premies
Vergeet ook niet dat er tal van fiscale voordelen en premies gelden voor zowel HR-glas als isolerend raamwerk. Het fiscale voordeel kan oplopen tot 2.650 euro (aanslagjaar 2009, inkomsten 2008). Ga dus zeker uw licht opsteken op een van de volgende websites:

Vlaanderen
www.premiezoeker.be
www.energiesparen.be

Pvc, de natuurlijke isolator
Kunststof is van nature een isolerend en dus ook wamte-isolerend materiaal. Het unieke meerkamersysteem van de zendow profielen garandeert daarenboven een uitstekende isolatiewaarde. Dit betekent minder stookkosten, een lagere energiefactuur en dus ook minder schadelijke CO2-uitstoot. Zodoende voldoet zendow makkelijk aan de strenge EPB-regelgeving.

Wat is EPB?
EPB staat voor ‘energieprestatie en binnenklimaat’. Het is een door Europa opgelegde richtlijn die de thermische isolatie, het energieverbruik en de ventilatie in een woning zo efficiënt en milieubewust mogelijk wil regelen. Het doel: een lager energieverbruik, minder kosten, minder CO2- uitstoot, kortom een gezonder (binnen)klimaat. In België hebben de drie regio’s alvast de nodige stappen gezet. Ondanks enkele onderlinge verschillen geldt de energieprestatieregelgeving vandaag (of heel binnenkort) zowel in Brussel, Vlaanderen als in Wallonië voor elke nieuwbouw of verbouwing waarbij een stedenbouwkundige vergunning nodig is.

Belangrijke criteria EPB Waals gewest Brussels Hoofdstedelijk gewest Vlaams gewest
Maximale waarde K in W/m²K K 45 sinds 01/09/08 K 40 sinds 01/07/08 K 45 sinds 01/01/06
Maximale waarde E E 100 facultatief sinds 01/09/08, verplicht vanaf 01/09/09 E 90 vanaf 01/07/09
E 70 vanaf 01/07/11
E 100 verplicht sinds 01/01/07
Ventilatie ingevolge NBN D50-001 Verplicht sinds 1996 Verplicht sinds 01/07/08 Verplicht sinds 01/01/06

Thermische topkwaliteit
Wat het raamwerk betreft, stelt de EPB eisen op vlak van K-waarden en U-waarden. Met de K-waarde wordt de globale warmte-isolatie van een woning bedoeld. Die mag niet hoger zijn dan 45 (zie tabel). De K-waarde wordt berekend aan de hand van de U-waarde: de isolatiegraad van de verschillende onderdelen van het huis zoals een wand, dak of raam. De U-waarde drukt uit hoeveel warmte elk uur per vierkante meter en per graad temperatuurverschil door een wand of raam verloren gaat. De eenheid van de U-waarde is W/m²K (Watt per vierkante meter Kelvin). Het principe is: hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolatie, hoe beperkter het warmteverlies. zendow scoort hier ruim onder de opgelegde waarde van 2,5 W/m²K.

Water- en winddicht
Voor een efficiënte isolatie zijn, naast het glas en het schrijnwerk, ook de dichtingen van groot belang. De buisvormige, multifunctionele dichtingen van zendow zijn daarom vervaardigd uit hoogwaardige thermoplastische elastomeren. De kamers van de dichtingen zijn buisvormig en nemen steeds opnieuw hun oorspronkelijke vorm aan. Ze worden tijdens het productieproces automatisch on line industrieel ingerold. Binnen het raamsysteem fungeren ze als afdichting tussen beglazing en profiel en als aanslagdichting tussen kader en vleugel. Het zendow raamsysteem is uitgerust met een druiptand en heeft centraal een extra nokje. Het schuin hellende vlak zorgt voor een continue, perfecte waterafvoer. Dankzij deze hoogwaardige glas- en aanslagdichtingen garandeert zendow zodoende een optimale wind- en waterdichtheid.

Natuurlijke ventilatie
Een van de prioriteiten van de EPB is een gezonde luchtkwaliteit. Voldoende ventileren is dan ook essentieel om vervuilde vochtige lucht af te voeren en verse binnen te laten stromen. Zo vermindert het risico op geuren, allergieën en CO-vergiftiging en worden condensatie- en schimmelvorming vermeden. Ook hier geniet zendow een sterke reputatie. Van bij de ontwikkeling werd er immers rekening gehouden met de integratie van natuurlijke ventilatiesystemen. De opgelegde NBN D50-001-norm wordt ruimschoots gehaald.